Welkom

Wat kan je verwachten als je een persoonlijk consult vraagt bij Luna?

Luna leest je energieveld. Daarin zitten jouw ervaringen, gedachten, gevoelens, karakter, overwegingen en beelden, niet alleen van jezelf, ook van anderen. Ook deze patronen die ontstaan door opvoeding, sociale interactie met je omgeving en zelfs je familiale geschiedenis, voor zover zij invloed heeft op de vorming van bepaalde patronen in je leven.

Jouw energieveld is m.a.w. een blauwdruk van je totale zelf, dat verder rijkt dan je persoon, daarin zit de ganse geschiedenis van je ziel vervat. Niet dat een reader alles kan lezen. Een “energielezer” krijgt enkel dit te zien wat jou van pas komt om op dat eigenste moment verder door te groeien in bepaalde situaties zoals werk, liefde, relaties, of gewoon jouw persoonlijkheid.

Je kan geconfronteerd worden met zeer uiteenlopende informatie over je blokkades, relaties, familie, gezondheid, werk of over de zingeving ervan. Je kan na een reading van Luna veel van deze dingen weer op een rij zetten en er kunnen inzichten ontstaan, waardoor bepaalde blokkades in je denken en handelen sneller worden opgeheven. Hierdoor kunnen heel snel jouw doorgroeimogelijkheden aan bod komen.

Luna vertelt over haar readings: Jouw aura of energieveld is als een boek waarin ik de belangrijkste passages lees. Ik help je contact te maken met je innerlijke kracht, je ware zelf. Door je te helpen herinneren welke kwaliteiten je bezit en wie je werkelijk bent, kan je soms gemakkelijker deze energie loslaten die niet meer bij jou past. Op deze manier kan je sneller doorgroeien naar de persoon die je in je volle potentieel kan zijn.

Graag begin ik te praten, maar het is geen monoloog van een half uur of een uur. Meestal mondt de reading uit tot een gesprek en krijg je voldoende de kans om vragen te stellen.

Contact :  info@luna.gent  of  0472 66 27 06